Een energieneutrale woning, nulwoningbalanswoning of CO2-neutrale woning is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfortniveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: 's zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet die 's winters daaruit verbruikt wordt. 

Voor het maken van een energieneutrale woning begint men met het energiegebruik te minimaliseren. Dit kan bereikt worden door vergaande isolatie, luchtdichtheid met balansventilatie, drievoudig glas, een zuidelijke oriëntatie van de woning en het gebruik van energiezuinige apparaten. Vervolgens gaat men op een energie-efficiënte manier de woning verwarmen en voorzien van warm water. Dit door het gebruik van bijvoorbeeld een warmtepomp, thermische collectoren en/of warmtebuffers.

De overige vraag naar energie wordt opgewekt met hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnepanelen en/of een windmolen)

De uitgangspunten voor het realiseren van een energieneutrale woning zijn gebaseerd op de trias energetica.                       

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

1. Beperk de energievraag

2. Gebruik duurzame energie

3. Zet fossiele brandstoffen efficiënt in                 

     trias 20120327 1305632906

 

Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter